Припрема за асфалтиранје

У току је припрема и асфалтиранје локалног некатегорисаног пута према с Извор, припрема школских игралишта и улица М. Тита у дужини од 500м са спуштанјем нивоа трупапута због одводнјаванја, подитанје -нивелисанје шахти и др припремни радови.  

Сви локално некатегорисани путеви на територији општине су проходни у зимским условима

Уз велике  напоре и уз свакодневне радове успели смо да вечина махалских путева очистимо да буду проходни узимским условима.

Пробијање снежних наноса у с. Јарешник

Пробијање снежних наноса у с. Јарешник

После рашчишћавања путева од снега у с. Доганица и с. Назарица у току је чишћење снега на путевима у с. Јарешник и то преко махале Лештар до Рамниште па Гелева долина и даље преко Тричковица, Калађијска махала до ровина, наравно преко Бујчирид у Караџинци и назад до Падина где је пао мрак. Следи наставак преко Кошарска махала па Картађијска преко Артина, Васева држава до Ангелица, онда поред школе Цркве Света Петка, сеоског гробља до Топила. Напомињем да због хитности чисте

Радови на рашчишћавању снега у МЗ Доганица

Радови на рашчишћавању снега у МЗ Доганица

У једној од МЗ која је највише погођена  снежним падавинама као и сваке године због надморске висине и близине планинских врхова, већ неколико дана траје рашчишћавање махалских путева, па и за време викенда. Омогућен  је прлаз селу, а следи рашчишћавање махалских путева од трафоа према Танка артина-Длго присоје-Ридарци према Горњој махали. После тога машина ЈП прелази на чишћењу махалски путева у с.Назарици, где је до сада очишћено само до махале Лазаровци. А затим следи и чишћење путава у с. Јарешник.

Рашчишћавање снежних падавина у МЗ Дукат

Рашчишћавање снежних падавина у МЗ Дукат

    Већ неколико дана булдозер ЈП Путеви Босилеград ангажован је  на рашчишћавању локалних некатегорисаних и махалских  путева у селу  Дукат, које је једно од села где је пало и до 60 цм снега и наноса већих од 1,5м. Чишћење је прикрају јер се ради сваки дан, укључујући и викенд, од јутра до мрака иако ниске температуре отежавају радове и проузрокују честе кварове, упркос томе уз велико залагање оперативе, а нарочито извршиоца на терену, радови се настављају. Дана 29.01.2017 године

Отклањање последица обилних падавина и изузетно ниских температура

Због великих снежних падавина и наноса у вишим селима и изузетно ниских температура веома отежано чишћење снега и руковање грађевинских машина.

Активности на дан 26.01.2017 године

Активности на дан 26.01.2017 године

Врши се рашчишћавање снежних наноса у МЗ Дукат, Ружина махала према Црепиново. Осим рашчишћавања путева од снежних наноса ангажовани су радници и помоћ становништву у превозу намирница, људи до болница и помоћ у кући особама који су недоступни због снежних наноса. Превоз доктора МЗ Дукат – махала Вертерица. Рашчишћавање снежних наноса у МЗ Доганица.

Активности на дан 23.01.2017 године

Активности на дан 23.01.2017 године

Уведено ванредно стање. Настављено чишћење снега у МЗ Доганица и МЗ Дукат. Чишћење и извоз снега са улица I приоритета. Интервенција санкама у МЗ Ржана превоз доктора. Пескарење улица у МЗ Рајчиловци.

Активности на дан 19.01.2017 године

Чишћење снега у МЗ Црноштица махала Карађинци и прилазни пут према Две реке. Због смртног случаја у МЗ Паралово ангажована је машина на рашчишћавање сеоског гробља и махале Ливада и пут Босилеград-Паралово. Ангажоване су санке 24h и после повратка из МЗ Црноштица где су превезли руковаоца грађевинских машина, који нису могли да стигну до машина због нових падавина, одмах иду до Танки рид за превоз старице. После тога иду у Горњо Тламино за превоз ветеринарског доктора. Радна снага Путеви-Босилеград ангажована