• Чишћење снега у МЗ Црноштица махала Карађинци и прилазни пут према Две реке.
  • Због смртног случаја у МЗ Паралово ангажована је машина на рашчишћавање сеоског гробља и махале Ливада и пут Босилеград-Паралово.
  • Ангажоване су санке 24h и после повратка из МЗ Црноштица где су превезли руковаоца грађевинских машина, који нису могли да стигну до машина због нових падавина, одмах иду до Танки рид за превоз старице. После тога иду у Горњо Тламино за превоз ветеринарског доктора.
  • Радна снага Путеви-Босилеград ангажована је после рашчишћавања тротоара Босилеград, па затим на рашчишћавању Босилеград-Рајчиловци.
  • Механизације Путеви-Босилеград ангажована је на рашчишћавању градских улица II приоритета а након тога прилазни путеви према МЗ Извор и Белут.

 

Активности на дан 19.01.2017 године