• Врши се рашчишћавање снежних наноса у МЗ Дукат, Ружина махала према Црепиново.
  • Осим рашчишћавања путева од снежних наноса ангажовани су радници и помоћ становништву у превозу намирница, људи до болница и помоћ у кући особама који су недоступни због снежних наноса.
  • Превоз доктора МЗ Дукат – махала Вертерица.
  • Рашчишћавање снежних наноса у МЗ Доганица.
Активности на дан 26.01.2017 године