Припрема за асфалтиранје

У току је припрема и асфалтиранје локалног некатегорисаног пута према с Извор, припрема школских игралишта и улица М. Тита у дужини од 500м са спуштанјем нивоа трупапута због одводнјаванја, подитанје -нивелисанје шахти и др припремни радови.   Podelite…FacebookTwitterLinkedin

Сви локално некатегорисани путеви на територији општине су проходни у зимским условима

Уз велике  напоре и уз свакодневне радове успели смо да вечина махалских путева очистимо да буду проходни узимским условима. Podelite…FacebookTwitterLinkedin

Пробијање снежних наноса у с. Јарешник

Пробијање снежних наноса у с. Јарешник

После рашчишћавања путева од снега у с. Доганица и с. Назарица у току је чишћење снега на путевима у с. Јарешник и то преко махале Лештар до Рамниште па Гелева долина и даље преко Тричковица, Калађијска махала до ровина, наравно преко Бујчирид у Караџинци и назад до Падина где је пао мрак. Следи наставак преко Кошарска махала па Картађијска преко Артина, Васева држава до Ангелица, онда поред школе Цркве Света Петка, сеоског гробља до Топила. Напомињем да због хитности чисте

Радови на рашчишћавању снега у МЗ Доганица

Радови на рашчишћавању снега у МЗ Доганица

У једној од МЗ која је највише погођена  снежним падавинама као и сваке године због надморске висине и близине планинских врхова, већ неколико дана траје рашчишћавање махалских путева, па и за време викенда. Омогућен  је прлаз селу, а следи рашчишћавање махалских путева од трафоа према Танка артина-Длго присоје-Ридарци према Горњој махали. После тога машина ЈП прелази на чишћењу махалски путева у с.Назарици, где је до сада очишћено само до махале Лазаровци. А затим следи и чишћење путава у с. Јарешник.

Рашчишћавање снежних падавина у МЗ Дукат

Рашчишћавање снежних падавина у МЗ Дукат

    Већ неколико дана булдозер ЈП Путеви Босилеград ангажован је  на рашчишћавању локалних некатегорисаних и махалских  путева у селу  Дукат, које је једно од села где је пало и до 60 цм снега и наноса већих од 1,5м. Чишћење је прикрају јер се ради сваки дан, укључујући и викенд, од јутра до мрака иако ниске температуре отежавају радове и проузрокују честе кварове, упркос томе уз велико залагање оперативе, а нарочито извршиоца на терену, радови се настављају. Дана 29.01.2017 године

Отклањање последица обилних падавина и изузетно ниских температура

Због великих снежних падавина и наноса у вишим селима и изузетно ниских температура веома отежано чишћење снега и руковање грађевинских машина. Podelite…FacebookTwitterLinkedin