Сви локално некатегорисани путеви на територији општине су проходни у зимским условима

Уз велике  напоре и уз свакодневне радове успели смо да вечина махалских путева очистимо да буду проходни узимским условима. Podelite…FacebookTwitterLinkedin

Пробијање снежних наноса у с. Јарешник

Пробијање снежних наноса у с. Јарешник

После рашчишћавања путева од снега у с. Доганица и с. Назарица у току је чишћење снега на путевима у с. Јарешник и то преко махале Лештар до Рамниште па Гелева долина и даље преко Тричковица, Калађијска махала до ровина, наравно преко Бујчирид у Караџинци и назад до Падина где је пао мрак. Следи наставак преко Кошарска махала па Картађијска преко Артина, Васева држава до Ангелица, онда поред школе Цркве Света Петка, сеоског гробља до Топила. Напомињем да због хитности чисте

Отклањање последица обилних падавина и изузетно ниских температура

Због великих снежних падавина и наноса у вишим селима и изузетно ниских температура веома отежано чишћење снега и руковање грађевинских машина. Podelite…FacebookTwitterLinkedin