ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Title
План јавних набавки 25. јануара 2022.
План јавних набавки 24. фебруара 2019.
План јавних набавки 11. фебруара 2019.
План јавних набавки 2. фебруара 2018.
План јавних набавки 4. фебруара 2017.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Title
Јавне набавке мале вредности 4. марта 2022.
Јавне набавке мале вредности 4. марта 2022.
Јавне набавке мале вредности 23. фебруара 2022.
Јавне набавке мале вредности 14. фебруара 2022.
Јавне набавке мале вредности 24. фебруара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 20. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 13. марта 2018.