ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Title
План јавних набавки 24. фебруара 2019.
План јавних набавки 11. фебруара 2019.
План јавних набавки 2. фебруара 2018.
План јавних набавки 4. фебруара 2017.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Title
Јавне набавке мале вредности 24. фебруара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 20. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 13. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 12. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 2. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.