ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Title
Јавне набавке мале вредности 24. фебруара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 20. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 13. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 12. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 2. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Title
Јавне набавке мале вредности 24. фебруара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 20. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 13. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 12. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 2. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Title
Јавне набавке мале вредности 24. фебруара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 20. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 13. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 12. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 2. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.