ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Title
План јавних набавки 24. фебруара 2019.
План јавних набавки 11. фебруара 2019.
План јавних набавки 2. фебруара 2018.
План јавних набавки 4. фебруара 2017.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Title
План јавних набавки 24. фебруара 2019.
План јавних набавки 11. фебруара 2019.
План јавних набавки 2. фебруара 2018.
План јавних набавки 4. фебруара 2017.

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Title
План јавних набавки 24. фебруара 2019.
План јавних набавки 11. фебруара 2019.
План јавних набавки 2. фебруара 2018.
План јавних набавки 4. фебруара 2017.