МИСИЈА ЈП „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“

„Наша мисија је да обезбедимо корисницима  путева, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и роба, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама на територији општине Босилеград, да својим запосленима обезбедимо сигурност, лично и стручно напредовање. Наша обавеза је очување животне средине и побољшање инфраструктуре како у градским тако и у сеоским подручјима, у складу са могућностима и приоритетима.”

 

ВИЗИЈА ЈП „Грађевинско земљиште и путеви општине Босилеград“

„Наша визија је  да будемо угледно и успешно предузеће  за изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање путева, за  уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, да, максималним коришћењем свих расположивих потенцијала,  успешно одговоримо на све постављене захтеве, задатке у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

 

ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

  • Радити у интересу грађана, као и свих корисника наших услуга.
  • Усавршаваћемо наша знања везана за све процесе у нашој организацији (њихове улазе и излазе) да бисмо њима што боље управљали.
  • Сваки проблем решавати систематски и тимски.
  • Непрекидна тежња за квалитетом  изведених радова и поштовање задатих рокова
  • Стално радити на побољшавању угледа наше организације.
  • Одлучиваћемо првенствено тржишно орјентисани.
  • Тежити ефикаснијем и економичнијем пословању водећи рачуна о заштити животне средине.
  • Приоритетно се усмерити на побољшавање услова рада, водећи рачуна о здрављу и безбедносту запослених.