ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНУ

Title
Јавне набавке мале вредности 24. фебруара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 31. јануара 2019.
Јавне набавке мале вредности 20. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 13. марта 2018.
Јавне набавке мале вредности 12. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 2. фебруара 2018.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.
Јавне набавке мале вредности 24. септембра 2017.