У току је припрема и асфалтирање локалног некатегорисаног пута према с Извор, припрема школских игралишта и улица М. Тита у дужини од 500м са спуштанјем нивоа трупапута због одводњаванја, подитанје -нивелисање шахти и др припремни радови.

 

Припрема за асфалтирање