Већ неколико дана булдозер ЈП Путеви Босилеград ангажован је  на рашчишћавању локалних некатегорисаних и махалских  путева у селу  Дукат, које је једно од села где је пало и до 60 цм снега и наноса већих од 1,5м. Чишћење је прикрају јер се ради сваки дан, укључујући и викенд, од јутра до мрака иако ниске температуре отежавају радове и проузрокују честе кварове, упркос томе уз велико залагање оперативе, а нарочито извршиоца на терену, радови се настављају. Дана 29.01.2017 године очишћени су путеви око Дудине махале, Цекове махале према Црепинова па према мс.зв. Село, а јуче и Околиш до према Гаштевица. У току наредних неколико дана биће очишћени и остали махалски путеви према Г. махала и Вертевица, као и сви др. путни правци где буде потребно.

Рашчишћавање снежних падавина у МЗ Дукат