Уз велике  напоре и уз свакодневне радове успели смо да вечина махалских путева очистимо да буду проходни узимским условима. После рашчишћавања путева у с. Г: Тламино, данас и за викенд завршавамо махалу Еленица у с. Назарица, чишћењем прилазног пута о снега и наноса. У с. Млекоминци испескрен је пут према махали Костенец. У наредном периоду реаговаћемо по потреби и у случају потребе одмах реаговати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви локално некатегорисани путеви на територији општине су проходни у зимским условима